Pasient falt på rommet

En multisyk pasient var innlagt for medisinsk behandling, og falt på toalettet.

Undersøkelser etter fallet viste at pasienten hadde fått hoftebrudd. Pasienten måtte opereres. Det var erkjent at pasienten hadde risikofaktorer for fall, og enkelte fallforebyggende tiltak var iverksatt.

Ahus vurderer at de tiltak som var iverksatt ikke var tilstrekkelige for å forebygge fall. Hendelsen er gjennomgått i avdelingen. Avdelingen har et pågående arbeid for å forebygge fall.