Pasient falt på rommet (publisert 30. januar 2017)

En pasient var innlagt for behandling. Pasienten falt på gulvet etter å ha reist seg fra sengen på rommet. Undersøkelser viste at pasienten hadde fått hofte brudd.

Tilstanden og medisineringen kan ha medvirket til falltendens hos pasienten. Pasienten ble operert, og ble etter hvert utskrevet til sykehjem. Pasienten ble senere reinnlagt, og det viste seg at tilstanden var forverret. På tross av behandlingstiltak døde pasienten etter noe tid.

Ahus vurderer at pasienter med falltendens må følges nøye for å forebygge fall. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og gjennomgår rutinene for forbedring av fallforebyggende tiltak for utsatte pasientgrupper.