Pasient falt på vei til toalettet

En pasient var innlagt for medisinsk behandling, og falt på gulvet om natten på vei til toalettet. Pasienten hadde ingen synlige skader, og det ble først antatt at pasienten ikke hadde skadet seg.

Påfølgende dag viste det seg at pasienten hadde nedsatt gangfunksjon. Videre undersøkelser etter fallet viste at pasienten hadde pådratt seg et brudd i benet.

Ahus vurderer at fallrisikovurdering burde vært gjort av pasienten som hadde falltendens. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og har et kontinuerlig arbeid for å forebygge fall.