Pasient falt ut av sengen

En eldre pasient var innlagt for medisinsk behandling, og falt ut av sengen på rommet i akuttmottaket.

​​Personalet var ute av rommet en kort stund, og klarte ikke å forhindre fallet. Pasienten slo seg i hodet, og fikk flere kutt. Undersøkelse etter fallet viste et brudd som ikke krevde operativt inngrep.

Ahus vurderer at iverksatte tiltak i dette tilfellet ikke var tilstrekkelig for å forebygge fall hos en pasient med fallrisiko. Avdelingen har gjennomgått hendelsen for å forebygge liknende hendelser.