Pasient fikk for høy dose legemiddel

En pasient var innlagt for medisinsk behandling, og hadde behov for kontinuerlig infusjon av et legemiddel for stabilisering av blodtrykket.

Ved klargjøring av ny infusjon ble det oppdaget at pasienten hadde fått høyere dose enn det som var ordinert av legen.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i legemiddelhåndteringen. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet rutinen. Hendelsen fikk ingen konsekvens for pasienten.