Rutinesvikt ved bruk av medisinsk utstyr

En pasient var innlagt i forbindelse med en operasjon. Noen dager etter operasjonen skulle en type medisinsk utstyr som var anlagt under inngrepet fjernes.

Kort tid etter at utstyret var fjernet ble det oppdaget at en blodprøve som viste økt blødningsfare var forhøyet. Det viste seg at blodverdien ikke hadde blitt sjekket før fjerning av utstyret slik rutinen tilsier. Pasienten fikk legemidler for å forhindre blødning.  Hendelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i henhold til gjeldende prosedyre. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet sine rutiner.