Rutinesvikt ved bruk av rytmeovervåkningsutstyr

En pasient var innlagt for medisinsk oppfølging, og skulle som følge av sin tilstand få overvåket hjerterytmen.

Ved forberedelse til en undersøkelse ble det oppdaget at rytmeovervåkingsutstyret som ble benyttet var registrert på en annen pasient. Hendelsen fikk ingen konsekvenser for pasienten, men utgjorde risiko for at en forverring i tilstanden ikke ble knyttet til riktig pasient.

Ahus vurderer at det har skjedd en rutinesvikt ved registrering av hvilken pasient som benyttet rytmeovervåkingsutstyr. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og innskjerpet rutinen.