Rutinesvikt ved overvåkning av hjerterytme

En pasient var innlagt for medisinsk oppfølging. Pasient skulle som følge av sin tilstand være tilkoblet et bærbart apparat som overvåket hjerterytmen.

Etter noe tid ble rytmeovervåkingsutstyret fjernet selv om pasienten var prioritert til å ha det. Svikten ble oppdaget ved gjennomgang av listen over hvilke pasienter som skulle ha rytmeovervåkning.

Ahus vurderer at det skjedd en svikt som følge av manglende kommunikasjon. Avdelingen har gjennomgått hendelsen for å forhindre gjentakelse.