Svikt førte til brannsår

En pasient var innlagt og fikk intensiv behandling. Pasientens fikk et frostanfall, og det ble plassert en varmeflaske under begge bena.

I forbindelse med stell av pasienten en knapp time senere ble det oppdaget at det hadde oppstått sår på bena der varmeflasken hadde vært plassert. Pasienten måtte gjennom kirurgisk sårbehandling som følge av skaden.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i oppfølging av pasienten. Hendelsen har vært gjennomgått i avdelingen med tanke på læring, og for å forebygge gjentakelse.