Svikt i bruk av medisinsk teknisk utstyr

En pasient var på sykehuset til en røntgenundersøkelse. Under undersøkelsen ble det oppdaget at utstyret ikke var korrekt montert slik rutinen tilsier.

Dette medførte at pasienten fikk noe luft tilført i forbindelse med injeksjon. Pasienten ble observert noe tid etter undersøkelsen. Hendelsen fikk ikke konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt ved bruk av medisinsk teknisk utstyr. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og innskjerpet rutinen.