Svikt i etterlevelse av prosedyre

En pasient var innlagt for medisinsk behandling, og hadde behov for transfusjon av blodprodukter.

Etter at transfusjonen var igangsatt ble det oppdaget at infusjonen ikke var kontrollert slik prosedyren tilsier. Blodproduktet ble umiddelbart sjekket, og det viste seg at riktig pasient fikk riktig blodprodukt.

Ahus ser alvorlig på at det har skjedd en rutinesvikt ved kontroll av blodproduktet. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet rutinen.