Svikt i etterlevelse av prosedyre for blodtransfusjon

En pasient var innlagt for medisinsk behandling, og hadde behov for blodtransfusjon. Etter at transfusjonen var igangsatt ble det oppdaget at infusjonen ikke var kontrollert slik prosedyren tilsier.

​Blodproduktet ble umiddelbart sjekket, og det viste seg at riktig pasient fikk riktig blodprodukt.

Ahus ser alvorlig på at det har skjedd en svikt i etterlevelse av prosedyren for kontroll av blodprodukt. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet rutinen.