Svikt i forebygging av trykksår

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. I forbindelse med stell ble det oppdaget at pasienten hadde flere trykksår. Pasienten hadde en kompleks og sammensatt sykehistorie.

Gjennomgang av pasienthistorien viste at de trykkavlastende tiltakene som var iverksatt ikke hadde hatt tilstrekkelig effekt.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i forebygging av trykksår. Avdelingen har gjennomgått hendelsen og innskjerpet praksis for å forebygge liknende hendelser.