Svikt i legemiddelhåndtering

En pasient var innlagt for kirurgisk behandling. Etter inngrepet ble det oppdaget at et legemiddel som var viktig for pasientens tilstand ikke var gitt før operasjonen selv om beskjed om dette var gitt.

Pasienten fikk legemiddelet straks etter at svikten ble oppdaget. Hendelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i legemiddelhåndteringen. Avdelingen har gjennomgått hendelsen for å lære, og for å forebygge gjentakelse