Svikt i legemiddelhåndteringen

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. Det oppstod en forverring i pasientens tilstand.

Ved gjennomgang av pasienthistorien ble det oppdaget at et legemiddel som var viktig for tilstanden ikke var gitt på flere dager. Årsaken til svikten viste seg å være at legemiddel skjema ikke var blitt overført i sin helhet til det elektroniske legemiddelsystemet.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i legemiddelhåndteringen, og i etterlevelse av eksisterende prosedyre. Berørte avdelinger har gjennomgått hendelsen for å bedre koordineringen mellom avdelinger.