Svikt i oppfølging av oksygenbehov

En pasient var innlagt for medisinsk behandling. Måling av oksygenmetningen hos pasienten viste at det var nødvendig med surstofftilførsel. Det ble videreformidlet beskjed til en annen pleier om at tiltak skulle iverksettes.

Ved ny kontrollmåling av oksygenmetningen var fortsatt verdiene lave. Det ble oppdaget at planlagte tiltak ikke var iverksatt. Surstofftilførsel ble igangsatt, og oksygenmetningen viste etter hvert tilfredsstillende verdier.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i oppfølging av tiltak. Berørt avdeling har gjennomgått hendelsen for å forhindre gjentakelse. Hendelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasienten.