Svikt i oppfølging av pasient

En pasient var innlagt for behandling, og trengte regelmessig tilsyn og oppfølging på grunn av sin psykiske tilstand. Ved tilsyn ble det oppdaget at pasienten ikke var på rommet.

Det ble iverksatt tiltak for å finne pasienten som ble funnet utenfor sykehusets område. Pasienten ble frivillig med tilbake til avdelingen.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i forhold til etablerte rutiner. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og innskjerpet rutinen. Hendelsen fikk ikke konsekvenser for pasienten.