Svikt ved mottak av henvisning

En pasient kontaktet sykehuset på grunn av manglende tilbakemelding etter å ha blitt henvist fra et røntgeninstitutt. Forsendelsen ble ikke oppfattet som en henvisning, og ble ikke formidlet til rett avdeling for videre oppfølging.

Beskrivelsen viste funn som ga mistanke om kreft. Da svikten ble oppdaget fikk pasienten raskt time til samtale og undersøkelse. Forsinkelsen synes ikke å ha fått konsekvenser for pasientens tilstand.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt ved håndteringen av henvisningen. Avdelingen har gjennomgått hendelsen grundig med tanke på læring, og har meldt fra til røntgeninstituttet. Det er også innført ny rutine for å forhindre gjentakelse. ​