Svikt ved tildeling av kontrolltime

En pasient var til undersøkelse, og det ble avtalt at pasienten skulle blitt innkalt til en oppfølgingstime. Etter noe tid ringte pasienten og etterlyste kontrolltimen.

Det ble oppdaget at det hadde skjedd en svikt ved tildeling av time som førte til manglende innkalling. Hendelsen fikk ikke konsekvenser for pasienten.

Ahus vurderer at det har skjedd en svikt i oppfølgingen av pasienten. Dette medførte risiko for forsinket diagnostikk. Berørt avdelinger har gjennomgått hendelsen og innskjerpet rutinen.