Svikt ved utskrivelse

En pasient var innlagt for et kirurgisk inngrep. Ved en kontroll etter operasjonen framkom det at pasienten ikke hadde fått adekvat og tilstrekkelig informasjon ved utreise.

Pasienten ble innlagt på sykehuset etter kontrollen på grunn av sin tilstand.

Ahus vurderer at det har skjedd en informasjonssvikt ved utreise. Avdelingen har gjennomgått hendelsen, og innskjerpet informasjonsrutinen ved utreise.