Svikt ved utstyr under operasjon

En pasient var innlagt for en planlagt operasjon. Pasienten ble forberedt etter vanlig prosedyre til operasjonen. Ved endring av leie under inngrepet forskjøv pasienten seg.

Det viste seg at det nye engangslakenet som ble benyttet var glattere enn tidligere brukte laken. Strakstiltak ble iverksatt, og operasjonen fortsatte som planlagt.

Ahus vurderer at det må sikres at nytt utstyr fungerer korrekt før bruk. Berørte avdelinger har gjennomgått hendelsen, og iverksatt tiltak for å forebygge at en slik hendelse gjentar seg. Hendelsen fikk ikke konsekvenser for pasienten.