Ventetid for røntgenundersøkelse

En pasient var innlagt på sykehuset med en alvorlig tilstand. Som følge av tilstanden ble det planlagt at pasienten skulle overflyttes til et annet sykehus for videre behandling.

Det var planlagt at pasienten skulle ta et øyeblikkelig hjelp MR-bilde før overflytting. Det ble noe diskusjon om hvor raskt undersøkelsen skulle gjennomføres. Hendelsen synes ikke å ha ført til konsekvenser for pasientens tilstand.

Ahus vurderer at det må være en avklart fremgangsmåte i skjema for bestilling av øyeblikkelig hjelp MR. Prosedyren er gjennomgått og forbedret.