Digital samhandling

For å sikre forsvarlig behandling og riktig oppfølging gjennom hele pasientforløpet, er det viktig med rask og trygg overføring av informasjon i hele helse- og omsorgstjenesten.

For å få dette til brukes nasjonale standardiserte meldinger som på en sikker måte, over helsenettet, sendes elektronisk mellom journalsystemene hos sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten. All informasjonen som utveksles, ligger i journalen, både hos avsender og mottaker.

På Ahus er ansvaret knyttet til elektronisk meldingsutveksling og digital samhandling delt mellom Avdeling for samhandling og helsefremmende og Avdeling Klinisk IKT.

Avtaler og rutiner

Samarbeid om lokale IKT-løsninger (PDF) Samarbeidsavtale mellom Ahus og kommunene (PDF) Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus (PDF) Retningslinje for elektronisk meldingsutveksling mellom fysio- og ergoterapeuter på Ahus og kommunene og bydelene i opptaksområdet (PDF) Rutiner for varsling av nedettid (PDF)

Kontaktpunkt

Kontaktpunkt på Ahus for akutt og planlagt nedetid - Klinisk IKT
Epost: DIPS.Klinisk.IKT@ahus.no
Telefon: 679 62 000

Kommuner

Eidsvoll (ekstern lenke) Gjerdrum (ekstern lenke) Hurdal (ekstern lenke) Nannestad (ekstern lenke) Nes (ekstern lenke) Ullensaker (ekstern lenke) Aurskog-Høland (ekstern lenke) Fet (ekstern lenke) Lørenskog (ekstern lenke) Nittedal (ekstern lenke) Rælingen (ekstern lenke) Skedsmo (ekstern lenke) Sørum (ekstern lenke) Rømskog (ekstern lenke) Enebakk (ekstern lenke) Frogn (ekstern lenke) Vestby (ekstern lenke) Ås (ekstern lenke) Oslo (ekstern lenke)

Nesodden (ekstern lenke)

Nordre Follo (ekstern lenk

Nord-Odal kommune

meldingsansvarlig@nord-odal.kommune.no

Profilkontakter:
Paul Vidar Bjørndalen Paul.Vidar.Bjorndalen@nord-odal.kommune.no
Ester Trøftmoen Engebråten Ester.Troftmoen.Engebraten@nord-odal.kommune.no

Grue kommune

meldingsansvarlig@grue.kommune.no

Profilkontakter:
Margrete Leikåsen Margrete.Leikasen@grue.kommune.no
Anne Kjersti Sætre Anne.Kjersti.Saetre@grue.kommune.no

Sør-Odal kommune

meldingsansvarlig@grue.kommune.no

Profilkontakt:
Aud Marie Bryn Aud.Marie.Bryn@sor-odal.kommune.no

Eidskog kommune

meldingsansvarlig@eidskog.kommune.no

Profilkontakt:
Mona Stolpe mona.stolpe@eidskog.kommune.no

Kongsvinger kommune

meldingsansvarlig@kongsvinger.kommune.no

Profilkontakt
Hanne Nøsterud hanne.nosterud@kongsvinger.kommune.no

Fant du det du lette etter?