Fastlegesiden

Informasjon til fastleger fra praksiskonsulentene

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av fastleger som fungerer i små konsulentstillinger i sykehusavdelinger med oppgaven å bedre samhandling mellom fastleger og sykehus

Praksiskonsulentordningen finnes i alle fire helseregioner og stadig flere sykehus knytter til seg erfarne fastleger i bistillinger som praksiskonsulenter, for å styrke samhandlingen mellom sykehus og kommuner og bydeler.

Nyheter fra praksiskonsulentene kan du lese på deres blogg (pko-ahus.no).

Henvisningsrutiner

Henvisningsrutiner

Samhandling

Samhandling

Fredagsmøte

Fredagsmøte

Nyttige lenker

Laboratoriehåndboka (EQS)​ Pakkeforløp kreft (helsedirektoratet.no) Veileder for Praksiskonsulentordningen (legeforeningen.no)

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe, eller har forslag til forbedringer i samhandlingen med Ahus.

Hvis du ønsker å få tilsendt eller melde deg av PKO nyhetene, kontakt torgeir.landvik@ahus.no.

Morten Glasø

Epost: morten.glaso@ahus.no
Telefon: 67 96 86 51

Torgeir Landvik
Epost: torgeir.landvik@ahus.no

Telefon: 67 96 89 04

Hans-Christian Myklestul

Epost: hans-christian.myklestul@ahus.no

Arrangementer

 • 19.2 mandag
  Disputas: Hilde Synnøve Vollan

  Hilde Synnøve Vollan forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): In silico analyzes of porins involved in niche adaptation: Exploring the role of Helícobacter pylori outer membrane phospholipase A in acid tolerance.

 • 26.2 mandag
  Nettverk for hjerneskaderehabilitering

  Frank Becker, Sunnaas sykehus, presenterer de nye retningslinjene for hjerneslag, samt pakkeforløp for hjerneslag.

 • 4.4 onsdag
  Velferdsteknologi i praksis

  Avdeling voksenhabilitering inviterer til kurs om hva velferdsteknologi er i praksis.

 • 13.4 fredag
  Aldring og helse

  Avdeling voksenhabilitering arrangerer kurs om aldring og demensutvikling hos mennesker med psykisk utviklingshemming.

 • Barn og unge i sorg, e-læringskurs

  I dette kurset vil du lære om hvordan du kan bidra til at barn og unge i sorg møtes på en best mulig måte. Hvis det skjer, vil det føre til bedre helse og mindre belastning på helsetjenesten.

 • Avføringslekkasje, e-læringskurs for leger

  E-læringskurset gir deg en kort oversikt over symptomer og behandlingsformer for avføringslekkasje.

 • Psykisk utviklingshemming og overvekt

  Avdeling voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og overvekt.

 • Multifunksjonshemming

  Avdeling voksenhabilitering arrangerer to kurs for deg som jobber med personer med multifunksjonshemming. Lær mer om spise- og svelgevansker, og om hvordan en kan begrense feilstillinger og smerter ved hjelp av posisjonering.

 • Kommunal helse- og omsorgstjenestelov (KOHL kap. 9)

  Avdeling voksenhabilitering arrangerer kurs om lovverk som er relevant i forbindelse med bruk av tvang og makt, faglige vurderinger og fokus på andre løsninger.

 • Prader-Willi syndrom

  Avdeling voksenhabilitering arrangerer kurs om Prader-Willy syndrom (PWS). Vi tar for oss historie, prevalens og etiologi, kjennetegn og beskrivelse, psykiske lidelser hos mennesker med PWS, medisinsk tilleggsproblematikk, aldring og miljøtilrettelegging.

 • Epilepsi og utviklingshemming

  Avdeling voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om temaene: Hva er epilepsi, anfallsobservasjon og anfallsklassifisering, hvordan stilles epilepsidiagnose, behandling av epilepsi og skadeforebyggende tiltak.

 • Målrettet miljøarbeid

  Voksenhabilitering arrangerer kurs ved bestilling om målrettet miljøarbeid. Kurset omhandler grunnleggende atferdsanalytiske prinsipper og sjekkliste for målrettet miljøarbeid med fokus på tilrettelegging, forebygging og miljøterapeutiske tiltak.

 • Psykisk utviklingshemming og psykisk helse

  Hva vil det si å ha en psykisk utviklingshemming? Avdeling voksenhabilitering arrangerer kurs om psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser.

 • Hva er psykisk utviklingshemming?

  Vil du vite mer om hva psykisk utviklingshemming er? Avdeling voksenhabilitering arrangerer kurs som omfatter gjennomgang av diagnoser, alvorlighetsgrader, årsaker til og kjennetegn ved psykisk utviklingshemming.

PKO-nytt

 • 12.09.2016
  Problemer med utsendelse av prøvesvar torsdag 8. september

  I forbindelse med oppgradering av datasystemer ved laboratorieenheten oppsto det problemer ved utsendelse av prøvesvar. Det gjelder prøver registrert før torsdag 8. september, men som ikke var klare for besvarelse før etter torsdag formiddag.

 • 09.09.2016
  Skadelegevakt på Ahus er avviklet fra 1.september

  Akershus universitetssykehus har i mange år tatt imot pasienter med skader direkte uten henvisning fra fastlege/vakthavende lege i kommunen. Denne skadelegevakten har særlig blitt benyttet av befolkningen på Romerike.

 • 09.08.2016
  Anbefalt pasientforløp ved akutt skade som bør vurderes av spesialist

  Som ledd i arbeidet med pasientforløp ønsker Ortopedisk klinikk og Divisjon for diagnostikk og teknologi å minne om at nyoppstått skade, der det er nødvendig med spesialistvurdering bør henvises direkte til Ahus, og ikke via kommunal legeva...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.