Anbefalt pasientforløp ved akutt skade som bør vurderes av spesialist

Som ledd i arbeidet med pasientforløp ønsker Ortopedisk klinikk og Divisjon for diagnostikk og teknologi å minne om at nyoppstått skade, der det er nødvendig med spesialistvurdering bør henvises direkte til Ahus, og ikke via kommunal legevakt eller lokalt radiologisk laboratorium.

Anbefalt paseintforløp ved akutt ortopedisk skade som trenger spesialhelsetjeneste.

Når fastlege eller andre prehospitale tjenester finner at en nyoppstått skade må vurderes av spesiallist i ortopedi, bør pasienten henvises direkte til Ahus på Nordbyhagen og ikke via lokal legevakt eller bildediagnostikk ved annen lokasjon eller instutisjon.

Dersom det ikke foreligger sterk klinisk mistanke om behov for spesialvurdering, kan det henvises til nødvendige tilleggsundersøkelser. Da har henvisende lege ansvar for å følge opp disse tilleggsundersøkelsene, herunder å henvise videre til Ahus.