Problemer med utsendelse av prøvesvar torsdag 8. september

Divisjon for diagnostikk og teknologi ønsker å meddele følgende:

I forbindelse med oppgradering av datasystemer ved laboratorieenheten oppsto det problemer ved utsendelse av prøvesvar. Det gjelder prøver registrert før torsdag 8. september, men som ikke var klare for besvarelse før etter torsdag formiddag.

De aktuelle rekvisisjonene følges tett opp. I den forbindelse kan noen av svarene bli sendt flere ganger. En beklager merarbeidet det medfører for rekvirentene.