Skadelegevakt på Ahus er avviklet fra 1.september

Akershus universitetssykehus har i mange år tatt imot pasienter med skader direkte uten henvisning fra fastlege/vakthavende lege i kommunen. Denne skadelegevakten har særlig blitt benyttet av befolkningen på Romerike.

Fra 1. september må også pasienter fra denne regionen henvende seg til kommunal legevakt for vurdering av nødvendigheten av ortopedisk vurdering/behandling på Ahus.