Helsefremmende arbeid

Vi har kompetanse på folkehelse, forebyggende- og helsefremmende arbeid, og jobber målrettet med rådgivning til helsepersonell med sikte på mestring av kroniske sykdommer og vanskelige livssituasjoner. Vi samarbeider med kommunene og bydelene for å finne en god struktur og systematikk i dette arbeidet.

Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester

Akershus universitetssykehus skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Likeverdige helsetjenester tar utgangspunkt i at våre pasienter har ulike forutsetninger og behov, og må tilpasses den enkelte.

Å tilby tolk ved behov er viktig for å kunne gi likeverdige helsetjenester.

Les mer om rett til tolk

Vi har inngått et samarbeid med Oslo universitetssykehus om samtalepartnere for tro- og livssyn. Flere av disse kan utføre religiøse handlinger, og flere behersker minoritetsspråk.

oslo-universitetssykehus.no

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester

Ahus er medlem av internasjonalt nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester hphnet.org.
Vår viktigste oppgave er å bidra til faglig utvikling lokalt og nyttiggjøre oss av nettverket norskhph.no nasjonalt
og internasjonalt.

Fant du det du lette etter?