Helsefremmende arbeid

Vi har kompetanse på folkehelse, forebyggende- og helsefremmende arbeid, og jobber målrettet med rådgivning til helsepersonell med sikte på mestring av kroniske sykdommer og vanskelige livssituasjoner. Vi samarbeider med kommunene og bydelene for å finne en god struktur og systematikk i dette arbeidet.

Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester

Akershus universitetssykehus skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Likeverdige helsetjenester tar utgangspunkt i at våre pasienter har ulike forutsetninger og behov, og må tilpasses den enkelte.

Å tilby tolk ved behov er viktig for å kunne gi likeverdige helsetjenester.

Les mer om rett til tolk

Vi har inngått et samarbeid med Oslo universitetssykehus om samtalepartnere for tro- og livssyn. Flere av disse kan utføre religiøse handlinger, og flere behersker minoritetsspråk.

oslo-universitetssykehus.no

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester

Vi er sekretariat for Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH). Vår viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og være bindeleddet, både nasjonalt og til HPH internasjonalt.

norskhph.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.