Helsefremmende arbeid

Vi har kompetanse på folkehelse, forebyggende- og helsefremmende arbeid, og jobber målrettet med rådgivning til helsepersonell med sikte på mestring av kroniske sykdommer og vanskelige livssituasjoner. Vi samarbeider med kommunene og bydelene for å finne en god struktur og systematikk i dette arbeidet.

Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester

Akershus universitetssykehus skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Likeverdige helsetjenester tar utgangspunkt i at våre pasienter har ulike forutsetninger og behov, og må tilpasses den enkelte.

Å tilby tolk ved behov er viktig for å kunne gi likeverdige helsetjenester.

Les mer om rett til tolk

Vi har inngått et samarbeid med Oslo universitetssykehus om samtalepartnere for tro- og livssyn. Flere av disse kan utføre religiøse handlinger, og flere behersker minoritetsspråk.

oslo-universitetssykehus.no

Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester

Vi er sekretariat for Norsk nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester (Norsk HPH). Vår viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og være bindeleddet, både nasjonalt og til HPH internasjonalt.

norskhph.no
Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.