HELSENORGE

Helsefremmende arbeid

Vi definerer "helse" som mer enn bare fravær av sykdom. Det handler om den enkeltes forståelse av egen helse, og den evnen vi har til å utnytte våre ressurser, også i utfordrende situasjoner, som ved sykdom hos en selv eller noen en står nær.

I Helsefremming fokuserer vi på å videreformidle viktigheten av at helsepersonell tenker helsefremmende inn i alle pasientforløp på sykehuset og i samhandlingen med ulike aktører i vårt opptaksområde. Vi har fokus på helsekompetanse, empowerment, likeverdige helsetjenester og samvalg. I flere år har vi arbeidet med metodeutvikling gjennom utvikling av den helsefremmende metodikken SAVE.

Akershus universitetssykehus tilhører det internasjonale nettverket Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH).

Les om samvalg (helsenorge.no)

Migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester

Akershus universitetssykehus skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det. Likeverdige helsetjenester tar utgangspunkt i at våre pasienter har ulike forutsetninger og behov, og må tilpasses den enkelte.

Å tilby tolk ved behov er viktig for å kunne gi likeverdige helsetjenester.

Les mer om rett til tolk

Vi har inngått et samarbeid med Oslo universitetssykehus om samtalepartnere for tro- og livssyn. Flere av disse kan utføre religiøse handlinger, og flere behersker minoritetsspråk.

oslo-universitetssykehus.no
Fant du det du lette etter?