HELSENORGE

Kontaktinformasjon til Samhandling og helsefremmende

Bente Heggedal Gerner

Avdelingsleder Samhandling og helsefremming
Telefon: 67 96 86 48
Epost: bente.heggedal.gerner@ahus.no

Bjørn Hjalmar Nielsen

Seniorrådgiver kommunesamarbeid
Telefon: 67 96 86 65 eller 909 64 656
Epost: bjorn.hjalmar.nielsen@ahus.no

Tove Arianne Haga

Spesialrådgiver digital samhandling, prosjektleder for dialogmelding HF - legekontor
Telefon: 67 96 86 80
Epost: Tove.Arianne.Haga@ahus.no

Marit Kristine Hofseth

Seniorrådgiver
Telefon: 911 62 829
Epost: Marit.Kristine.Hofset@ahus.no

Camilla Lykken

Rådgiver pasientreiser og tolk
 Epost: camilla.lykken@ahus.no

Morten Glasø

Medisinskfaglig rådgiver samhandling-, kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid. Leder for praksiskonsulentordningen (PKO) og "Ahusforum" (lege-lege samarbeidet)
Telefon: 67 96 86 51 eller 928 30 623
Epost: morten.glaso@ahus.no

Torgeir Landvik

Praksiskonsulent 
Telefon: 67 96 89 04
Epost: Torgeir.Landvik@ahus.no

Fant du det du lette etter?