Kvalitetsforbedring og avvik

​Ahus og kommunene har tatt i bruk et nytt kvalitetsoppfølgingssystem. Datainnhentingen skal foregå i form av faste spørreundersøkelser hver vår og høst, fortløpende datautrekk (fakta/statistikk) og bruk av storytelling for å synliggjøre virksomme tiltak og bevisstgjøre hva som gjør at akkurat dette fungerer, med tanke på overføring og læring. Det skal fortsatt meldes avvik ved forhold som kunne eller har ført til alvorlig skade på pasient.

Avviksmelding for alvorlige hendelser (Word-dokument)