Samhandlingsavtaler

Ahus og kommuner

Delavtale 02 - koordinerte tjenester.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Delavtale 02 - koordinerte tjenester.pdfDelavtale 02 - koordinerte tjenester.pdf
Delavtale 06 - Forskning og innovasjon.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Delavtale 06 - Forskning og innovasjon.pdfDelavtale 06 - Forskning og innovasjon.pdf
Delavtale 07 - Utdanning og kompetanseutvikling.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Delavtale 07 - Utdanning og kompetanseutvikling.pdfDelavtale 07 - Utdanning og kompetanseutvikling.pdf
Delavtale 08 - svangerskaps-fødsels- og barselsomsorg.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Delavtale 08 - svangerskaps-fødsels- og barselsomsorg.pdfDelavtale 08 - svangerskaps-fødsels- og barselsomsorg.pdf
Delavtale 09 - IKT-løsninger.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Delavtale 09 - IKT-løsninger.pdfDelavtale 09 - IKT-løsninger.pdf
Delavtale 10 - Forebygging.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Delavtale 10 - Forebygging.pdfDelavtale 10 - Forebygging.pdf
Delavtale 11 - Beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Delavtale 11 - Beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede.pdfDelavtale 11 - Beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede.pdf
Delavtale 4 - kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD).pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Delavtale 4 - kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD).pdfDelavtale 4 - kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD).pdf
Helhetlige pasientforløp.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Helhetlige pasientforløp.pdfHelhetlige pasientforløp.pdf
Kommunene i Kongsvingerregionen, Kongsvinger, Grue, Eidskog, Nord-Ordal og Sør-Odal.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Kommunene i Kongsvingerregionen, Kongsvinger, Grue, Eidskog, Nord-Ordal og Sør-Odal.pdfKommunene i Kongsvingerregionen, Kongsvinger, Grue, Eidskog, Nord-Ordal og Sør-Odal.pdf
Overordnet samarbeidsavtale Ahus og kommuner.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Overordnet samarbeidsavtale Ahus og kommuner.pdfOverordnet samarbeidsavtale Ahus og kommuner.pdf
Tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og kommuner/Tvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker.pdfTvisteutvalg for pasientrelaterte enkeltsaker.pdf

Ahus og Oslo

Retningslinje for helhetlige pasientforløp.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Retningslinje for helhetlige pasientforløp.pdfRetningslinje for helhetlige pasientforløp.pdf
Samarbeidsavtale del 1 - generell.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Samarbeidsavtale del 1 - generell.pdfSamarbeidsavtale del 1 - generell.pdf
Samarbeidsavtale del 2 - tjenesteavtale.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Samarbeidsavtale del 2 - tjenesteavtale.pdfSamarbeidsavtale del 2 - tjenesteavtale.pdf
Tjenesteavtale 01 - koordinerte tjenester.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Tjenesteavtale 01 - koordinerte tjenester.pdfTjenesteavtale 01 - koordinerte tjenester.pdf
Tjenesteavtale 03 - døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Tjenesteavtale 03 - døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdfTjenesteavtale 03 - døgnopphold for øyeblikkelig hjelp.pdf
Tjenesteavtale 04 - utdanning og forskning.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Tjenesteavtale 04 - utdanning og forskning.pdfTjenesteavtale 04 - utdanning og forskning.pdf
Tjenesteavtale 06 - jordmortjenester.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Tjenesteavtale 06 - jordmortjenester.pdfTjenesteavtale 06 - jordmortjenester.pdf
Tjenesteavtale 07 - IKT.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Tjenesteavtale 07 - IKT.pdfTjenesteavtale 07 - IKT.pdf
Tjenesteavtale 08 - forebygging.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Tjenesteavtale 08 - forebygging.pdfTjenesteavtale 08 - forebygging.pdf
Tjenesteavtale 09 - beredskap.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Ahus og Oslo/Tjenesteavtale 09 - beredskap.pdfTjenesteavtale 09 - beredskap.pdf

Underavtaler/retningslinjer

Ansettelse av turnusleger.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Ansettelse av turnusleger.pdfAnsettelse av turnusleger.pdf
BUP Follo.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/BUP Follo.pdfBUP Follo.pdf
BUP Grorud og Furuset.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/BUP Grorud og Furuset.pdfBUP Grorud og Furuset.pdf
BUP Nedre Romerike.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/BUP Nedre Romerike.pdfBUP Nedre Romerike.pdf
BUP Øvre Romerike og samarbeid mellom kommuner.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/BUP Øvre Romerike og samarbeid mellom kommuner.pdfBUP Øvre Romerike og samarbeid mellom kommuner.pdf
Dialogmøte om pasientsamarbeid innen området voksensomatikk og alderspsykiatri - mandat.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Dialogmøte om pasientsamarbeid innen området voksensomatikk og alderspsykiatri - mandat.pdfDialogmøte om pasientsamarbeid innen området voksensomatikk og alderspsykiatri - mandat.pdf
DPS-ARA Follo.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/DPS-ARA Follo.pdfDPS-ARA Follo.pdf
DPS-ARA Groruddalen.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/DPS-ARA Groruddalen.pdfDPS-ARA Groruddalen.pdf
DPS-ARA Nedre Romerike.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/DPS-ARA Nedre Romerike.pdfDPS-ARA Nedre Romerike.pdf
DPS-ARA Øvre Romerike.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/DPS-ARA Øvre Romerike.pdfDPS-ARA Øvre Romerike.pdf
Gjensidig hospitering.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Gjensidig hospitering.pdfGjensidig hospitering.pdf
Kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen.pdfKvalitetssikring av pasientforløpsavtalen.pdf
Mobil røntgen.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Mobil røntgen.pdfMobil røntgen.pdf
Pasienter uten fast bopel (UFB).pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Pasienter uten fast bopel (UFB).pdfPasienter uten fast bopel (UFB).pdf
Retningslinje for Ambulerende sykepleieteam.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Retningslinje for Ambulerende sykepleieteam.pdfRetningslinje for Ambulerende sykepleieteam.pdf
Retningslinje for bruk av Diagnostisk sløyfe i forbindelse med innleggelse av pasienter i kommunalt akutt døgntilbud (KAD).pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Retningslinje for bruk av Diagnostisk sløyfe i forbindelse med innleggelse av pasienter i kommunalt akutt døgntilbud (KAD).pdfRetningslinje for bruk av Diagnostisk sløyfe i forbindelse med innleggelse av pasienter i kommunalt akutt døgntilbud (KAD).pdf
Retningslinje for elektronisk meldingsutveksling mellom fysio- og ergoterapeuter.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Retningslinje for elektronisk meldingsutveksling mellom fysio- og ergoterapeuter.pdfRetningslinje for elektronisk meldingsutveksling mellom fysio- og ergoterapeuter.pdf
Retningslinje ledsager.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Retningslinje ledsager.pdfRetningslinje ledsager.pdf
Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Rutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus.pdfRutiner for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene på Romerike, i Follo, Rømskog kommune og Ahus.pdf
Samhandlingsmidler.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Samhandlingsmidler.pdfSamhandlingsmidler.pdf
Smittevern.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Smittevern.pdfSmittevern.pdf
Vurderingsbesøk.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Underavtaler-retningslinjer/Vurderingsbesøk.pdfVurderingsbesøk.pdf

Andre avtaler

Avtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg mellom Ahus og Kongsvinger sykehus.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Andre avtaler/Avtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg mellom Ahus og Kongsvinger sykehus.pdfAvtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg mellom Ahus og Kongsvinger sykehus.pdf
Avtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg mellom Ahus og Kongsvinger sykehus - tilleggsavtale.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Andre avtaler/Avtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg mellom Ahus og Kongsvinger sykehus - tilleggsavtale.pdfAvtale om bistand for å redusere ventelister og overbelegg mellom Ahus og Kongsvinger sykehus - tilleggsavtale.pdf
Overordnet samarbeidsavtale - Oslo kommune og Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Andre avtaler/Overordnet samarbeidsavtale - Oslo kommune og Helse Sør-Øst.pdfOverordnet samarbeidsavtale - Oslo kommune og Helse Sør-Øst.pdf
Samarbeid om rehabiliteringstjenester Sunnaas og Ahus.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Andre avtaler/Samarbeid om rehabiliteringstjenester Sunnaas og Ahus.pdfSamarbeid om rehabiliteringstjenester Sunnaas og Ahus.pdf
Tvistenemnd enkeltpasienter.pdfhttps://www.ahus.no/seksjon/samhandling/Documents/Andre avtaler/Tvistenemnd enkeltpasienter.pdfTvistenemnd enkeltpasienter.pdf

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.