Gjensidig hospitering

Divisjon Psykisk helsevern, og kommunene og bydelene i opptaksområdet har avtale om gjensidig hospiteringsordning innen området psykisk helse og rus. Det tilbys hospitering både vår og høst.

​Likeverdighet

Hospiteringsordningen vektlegger likeverdighet, som innebærer at det skal være like mange hospitanter fra kommunehelsetjeneste til sykehuset og fra sykehuset til kommunehelsetjenesten. Tilbudet er for alle ansatte innen for området helse og rus, også ledere.

Hvorfor hospitere?

  • Økt kunnskap om andre tjenester og behandlingstilbud.
  • Økt kunnskap om fagområder/metoder innen psykiske lidelser
    og/eller rusavhengighet.
  • Økt forståelse for hverandres arbeidshverdag, rammer og utfordringer.
  • Bli kjent med personer vi samarbeider med eller kan samarbeide med.
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres.

Ansatte i kommune eller bydel som ønsker å hospitere ved Ahus 

Ahus tilbyr to hospiteringsperioder, samme programmet for begge periodene. Hospiteringsprogrammene går over to uker, men omfatter kun fem arbeidsdager. Første uken er to dager (mandag og tirsdag) enten ved Avdeling Akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri. Andre uken er tre dager (onsdag, torsdag og fredag) enten ved avdeling Rus og avhengighet eller et DPS.

Ansatte ved Ahus som ønsker å hospitere i kommune eller bydel

Hospiteringsprogrammene omfatter fem arbeidsdager og avvikles normalt over to uker. Programmene som presenteres, er kun veiledende og vil bli laget mer detaljert ved innvilgelse av hospiteringsplass. Endelig program vil bli formet blant annet etter den enkelte hospitants yrkesbakgrunn og ønsker. Derfor er det viktig at du fyller ut opplysninger om dette i søknadsskjemaet.

 
Informasjon om hospiteringsperioder, søknadsfrister og søknadsskjema (kompetansebroen.no)

Samarbeidsavtale hospitering (PDF)

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.