Gjensidig hospitering - Ahus

Hospiteringsprogrammene Ahus tilbyr går over to uker, men omfatter kun fem arbeidsdager. Første uken er to dager enten ved Avdeling Akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri. Andre uken, tre dager, er du enten ved avdeling Rus og avhengighet eller et DPS. Ahus tilbyr to hospiteringsperioder, samme programmet for begge periodene.      

Uke 1, mandag og tirsdag:

Hospitantene kan velge mellom alternativene:

  • Avdeling Akuttpsykiatri

  • Avdeling Spesialpsykiatri

Avdeling akuttpsykitri kan tilby inntil 8 plasser, og avdeling spesialpsykiatrin inntil 4 plasser til hospitanter fra kommuner/bydeler.

Uke 2, onsdag, torsdag og fredag:

Hospitantene kan velge mellom alternativene:

  • Avdeling rus og avhengighet: omfatter ARA sine tilbud til befolkningen i Oslo, Follo, Nedre og Øvre Romerike - også poliklinikk. Tilsammen 6 plasser.

  • DPS Follo. Tilbyr 2 plasser pr periode.
  • DPS Groruddalen.Tilbyr 2 plasser pr periode.
  • DPS Nedre Romerike. Tilbyr 2 plasser pr periode.
  • DPS Øvre Romerike. Tilbyr 2 plasser periode.

Se nedenfor for å få beskrivelse av avdelingene og hospiteringsprogrammet de tilbyr.

Søknadsfrister

Den ansatte fyller ut søknadsskjema, før nærmeste leder med personalansvar behandler og sender godkjente søknader til hospiteringsansvarlig på Ahus, Anne Hexeberg.

  • Søknadsfrist - for ansatte: Tirsdag 31. august 2017.
  • Søknadsfrist - for leder: Mandag 4. september 2017.

Høsten 2017:

Hospiteringsperiode 1: Uke 42 og 43. 

Avdeling akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri - mandag 16. og tirsdag 17. oktober.

Avdeling Rus og avhengighet eller et DPS - onsdag 25., torsdag 26 og fredag 27. oktober

Hospiteringsperiode 2: Uke 44 og 45. 

Avdeling akuttpsykiatri eller Avdeling spesialpsykiatri - mandag 30. og tirsdag 31. november.

Avdeling rus og avhengighet eller et DPS - onsdag 8., torsdag 9. og fredag 10. november.

AkuttpsykiatriSpesialpsykiatri Rus og avhengighet - FolloRus og avhengighet - Øvre Romerike, Nedre Romerike, IR og KlosteretDPS Øvre RomerikeDPS Nedre RomerikeDPS Follo DPS Groruddalen

Praktisk informasjon

Det oppfordres til å ta e-læringskurset "Rushåndtering for helsepersonell". Formålet med kurset er blant annet å kunne bli bedre i stand til å identifisere tegn på rus og abstinens hos pasienter. Registrering og innlogging i Læringsportalen for Helse Sør-Øst eller kontakt brukerstøtte på telefon 911 36 725 mellom klokken 9-15

Etter ende hospiteringsperioden bør både hospitant og hospiteringssted fylle ut evalueringsskjema.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.