Akuttpsykiatri

Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp. Innleggelsestiden varierer avhengig av pasientens tilstand og behov for behandling.

Avdelingen ligger på sykehusområdet på Nordbyhagen i Lørenskog kommune og omfatter følgende seksjoner:
Mottak, affektiv og psykose 1, 2, 3 og 4.

Hospiteringsprogram

Dag 1, mandag:

  • Mottak av hospitant; læringsmål, ev.skjema med mer.
  • Info om seksjonen
  • Innføring i beredskapsrutiner med videre

Dag 2, tirsdag:

  • Utredning/behandling
  • Avslutning og evaluering

Hva vi ønsker å vite om deg som hospitant

Se søknadsskjema (docx).

Behandlings- og tjenestetilbud

Alle seksjonene har 12 senger. Alder fra 18 år. Gjennomsnittlig liggetid er 9 døgn.  Avdelingen driver i tillegg en ECT-enhet som er tilknyttet affektiv seksjon. Her behandles cirka 1000 pasienter per år. 

Pasient- og brukergrupper

Tar i mot mennesker i akutte kriser med for eksempel: depresjoner, angst, psykoser, personlighetsforstyrrelser, bipolare lidelser, rusavhengighet og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Type faggrupper, kompetanse etc.

Tverrfaglig personale: psykiater, psykolog, lege, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere (med og uten videreutdanning), miljøterapeuter og hjelpepleiere.

Målsettinger for behandlings- og tjenestetilbudet

Hjelpe pasientene ut av den akutte krisen, slik at de kan utskrives til hjemmet eller overflyttes til andre behandlingssteder for videre behandling.

Viktige samarbeidspartnere

Vi samarbeider med forskjellige instanser i kommunen, for eksempel psykiatritjenesten, hjemmespl, rusteam, barnevern, fastlege og Nav. På sykehuset er våre primære samarbeidspartnere DPS Groruddalen, DPS Nedre Romerike, DPS Øvre Romerike, DPS Follo, ASP, ARA og IR.

Parkering

Hospitantene vil få tilsendt parkeringsbevis for parkering på ansattplasser utendørs. Parkeringen er avgiftsbelagt. Automat for kjøp av billett er tilgjengelig på parkeringsområdene. Beregn 5 minutters gange til avdelingen.

Kontaktpersoner 

Anne-Mette Utby , Fag-/samhandlingskoordinator,  Tlf: 67 96 89 61

 

Les mer om Akuttpsykiatrisk avdeling

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.