DPS Nedre Romerike

DPS Nedre Romerike omfatter både døgn- og polikliniske tjenester. Seksjon polikliniske tjenester inkluderer enhet for gruppeterapi (EFGT), ambulant team, allmenpsykiatrisk poliklinikk med OCD-team, TiRe (tidlig intervensjon og rehabilitering) og akutt-team. Døgntilbudene er Åråsen døgn og Moenga døgn.

Akutteam

Hensikten med tilbudet er å tilby rask hjelp i akutte kriser, og å redusere behovet for innleggelser på sykehus og bruk av tvang. Teamet kan tilby oppfølging i inntil 6 uker og disponerer 7 plasser på vår korttids døgnseksjon. Vi tar i mot henvendelser direkte fra pasienten, pårørende eller andre samarbeidspartnere (f.eks. fastlege), og det trengs ingen henvisning.

Allmennpoliklinikk

Seksjonen tilbyr utredning og behandling til voksne pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Primært angst- og depresjonslidelser, traumelidelser, men også spiseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og ADD/ADHD. Vi har også et OCD-team. Vurdering / utredning vil vanligvis skje ved én til tre konsultasjoner. Behandling ved allmennpoliklinikken vil vanligvis vare fra 3 – 12 måneder.

Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe)

Seksjonen består av tre team, hvorav ett tidlig intervensjonsteam og to rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamene er geografisk inndelt.

Målgruppen ved tidlig intervensjonsteamet er der hvor man har mistanke om utvikling av en psykoselidelse og alvorlig utviklingsforstyrrelse. Aldersgruppen er 15-40 år og samarbeider tett med BUP.

Målgruppen for rehabiliteringsteamene er pasienter med ulike psykoselidelser, eks schizofreni, bipolar I.

TIRe har også ansvaret for behandling og oppfølging av pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold, med diagnoser som over.

Gruppeterapi

Seksjonen har et differensiert behandlingsprogram på dagtid. Hoveddelen består av et mentaliseringsbasert kominasjonsbehandlingsprogram som tar sikte på å bedre mentaliseringsevnen. Behandlingen er en kombinasjon av psykopedagogisk gruppe, individualtimer, samt gruppepsykoterapi. De ulike delene skal henge sammen.

I tillegg arrangerer avdelingen stabiliseringskurs for relasjonelt traumatiserte.

Ambulant team

Ambulant team tilbyr oppfølging og behandling til pasienter med ulike typer psykiatriske diagnoser. Det er pasientens funksjonsnivå, alvorlighetsgrad på lidelse og manglende nytte av eksisterende tilbud som legges til grunn. Ambulant team jobber arenafleksibelt, og oppfølgingen finner sted der pasienten selv ønsker det og der det anses å ha best nytte.

Åråsen døgn

Åråsen døgn er en korttids døgnseksjon med innleggelser med varighet inntil syv døgn. Det er Akutteamet ved DPS som vurderer innleggelser her.

Behandlingen består hovedsakelig av miljøterapi som har som mål å stabilisere pasienten. Når tilstanden er stabilisert og tilstrekkelig avklart, kan pasienten enten skrives ut, henvises til poliklinikk eller ved behov henvises til Moenga for ytterligere døgnbehandling.

Moenga døgn

Moenga døgn har tilsammen18 sengeplasser hvorav to senger er brukerstyrte. Behandlingstilbudet er tverrfaglig med miljøterapi som grunnleggende element. Ulike gruppeaktiviteter er en viktig del av tilbudet i tillegg til individuell oppfølging i form av støttesamtaler, samtaleterapi og medikamentell behandling.

Hospiteringsprogram

DPS Nedre Romerike har mange seksjoner og vi har valgt å sette opp to ulike program. Skriv i din søknad hvilket du prioriterer og og hva du ønsker og lære-/fokusere spesielt på under hospiteringsperioden. Dersom to hospitanter søker seg til oss i samme periode og velger samme program, forbeholder vi oss retten til å fordele programmene.

Program 1

Onsdag

 • Velkommen v/ hospiteringskoordinator
 • Inntaksmøte
 • Allmennpoliklinikk A /Ambulant team

Torsdag

 • Tidlig Intervensjon /rehabilitering
 • Enhet for gruppeterapi (EFGT)

Fredag

 • Døgn - Moenga Vest
 • Evaluering og avslutning

Program 2

Onsdag

 • Velkommen v/ hospiteringskoordinator
 • Åråsen døgn / Akutteam

Torsdag

 • Allmennpoliklinikk B / OCD teamet
 • Enhet for gruppeterapi (EFGT)

Fredag

 • Døgn – Moenga Øst
 • Evaluering og avslutning

Kontaktperson

Eva Randi Rønsen, rådgiver

Epost: eva.randi.roensen@ahus.no
Telefon: 67 96 01 53

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.