DPS Øvre Romerike

DPSØvre Romerike med beliggenhet i Myrvegen på Jessheim har et nedslagsfelt som dekker kommunene Eidsvoll, Nes Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum, og Nannestad med om lag 90.000 innbyggere. DPS Øvre Romerike består av seksjonen Myrvegen døgn og seksjon polikliniske tjenester med enhet for gruppeterapi (EFG), allmenpsykiatrisk poliklinikk, TiRe (tidlig intervensjon og rehabilitering) og akutteam.

Myrvegen døgn 

Myrvegen døgn er en sengepost med 18 plasser. Tilbudet retter seg mot pasienter med ulike psykiske lidelser innenfor DPSets nedslagsfelt. Pasienter søkes hit både fra primærhelsetjenesten via fastleger og fra spesialisthelsetjenesten.

Vi legger vekt på miljøterapi i form av grupper og ulike aktiviteter som det viktigste tilbudet. Enheten har hatt opplæring for de ansatte i kognitiv terapi og vil innføre kognitiv miljøterapi som et viktig miljøterapeutisk behandlingsopplegg. I tillegg er det tilbud om utredning, individualsamtaler og medikamentbehandling.

Vi ser pasientens pårørende og venner som en ressurs i behandlingen og trekker disse med i behandlingen i form av nettverksmøter.
Det arbeides aktivt ut mot de ulike kommunene, og ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter avholdes jevnlig. Samarbeidet med primærhelsetjenesten anses som uvurderlig og svært viktig.

I tillegg tilstreber man et godt og fleksibelt samarbeid innenfor de ulike avdelingene i divisjon psykisk helsevern ved Ahus. 
Bemanningen er tverrfaglig sammensatt av ulike yrkesgrupper med helsefaglig bakgrunn og utdanning, sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, fagarbeider, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, miljøterapeuter. I tillegg til miljøpersonale er det tilsatt seksjonssjef, sosionom, fagutviklingssykepleier, sekretær og renholdspersonale. Psykiater og psykologer samt LIS-lege (lege i spesialisering) er behandlingsansvarlige ved sengeposten. 

Tidlig Intervensjon og Rehabilitering (TIRe)

TIRe er et tverrfaglig team innen seksjon polikliniske tjenester, bestående av tre spesialsykepleiere, en overlege/psykiater, en psykologspesialist (seksjonsleder), seks psykologer og to sosionomer. Tilbudet retter seg mot mennesker med tidlig tegn på psykose, førstegangspsykose og til de som er i behov av rehabilitering. Vi jobber tett med pasientens nettverk, både det private og det offentlige.

Behandlingen består i utredning, samtaleterapi og nettverksarbeid. Så langt det er mulig samarbeider vi med pasienten der pasienten vil møte oss: behandlers kontor, hjemme hos pasienten, går tur sammen eller andre møteplasser. Det vektlegges stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet. Vi har undervisningstilbud til pårørende om psykoser.      

Kontaktperson

Gunn Borgen, utviklingssykepleier, Myrvegen døgn

Epost: Gunn.Borgen@ahus.no

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.