Rus og avhengighet - Follo

Det tas i mot tilsammen to hospitanter hver av de to aktuelle ukene.

Hospiteringsprogram


Dag 1, onsdag:

Follo ARA poliklinikk

 • Velkomst og mottak av hospitant
 • Læringsmål og ukeplan.
 • Omvisning på klinikken
 • Veien inn i poliklinikken (henvisning, vurdering og rett til behandling).
 • Behandlingen (pol. behandling, hva/hvordan, utredning, vurdere, andre behandlingsnivå)
 • Ferdig behandlet (hva tenker vi må være på plass ved avslutning)
 • Refleksjon og avslutning   

Dag 2, torsdag:

Follo ARA døgn

 • Velkomst og mottak av hospitant
 • Læringsmål og ukeplan.
 • Omvisning på seksjonen.
 • Innføring i rutiner for pasientbehandling og sikkerhet
 • Rutiner knyttet til: pasientmottak i seksjonen 

Dag 3, fredag:

Follo ARA døgn

 • Rapport kl 08.00
 • Behandlingsmøte
 • Inntaksmøte og henvisninger
 • Samtale med inntakskonsulent
 • Rutiner knyttet til utskrivelse / arbeidet ut mot kommune.
 • Refleksjon og avslutning

Les mer om Follo døgn

Les mer om Follo poliklinikk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.