Spesialpsykiatri

Avdelingen er en del av spesialisthelsetjenesten. Hovedoppgaven er å gi et godt forsvarlig behandlingstilbud til voksne over 18 år med psykiske lidelser. Avdelingen har fokus på pasientforløpet og samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Hospiteringsprogram

Dag 1, mandag:

 • Velkomst og mottak av hospitanter 
 • Hospitanter til seksjonene A, B og C 
 • Informasjon om husregler, sikkerhetsrutiner, alarmer og brann
 • Omvisning i seksjonen
 • Gjennomgang av hospitantens læringsmål og evalueringsskjema
 • Kort informasjon om pasientene

Dag 2, tirsdag:

Tilpasses aktiviteter på seksjonen i hht blant annet hospitantens bakgrunn og læringsmål. Aktuelle tema og aktiviteter:

 • Gjennomgang av aktuelt lovverk, eks. lovverk rundt tvangsbehandling
 • Rutiner ved mottak av pasient 
 • Innføring i miljøterapi og miljøaktiviteter 
 • Informasjon om behandlers ansvarsområde 
 • Informasjon om rutiner rundt selvmordsfare, farlighet og rus 
 • Brukermedvirkningsperspektivet 
 • Nettverksmøter, et tilbud til alle pasienter 
 • Tverrfaglig samarbeid i seksjonen og avdelingen 
 • Samtale med tverrfaglig samarbeidspartnere 
 • Tema ut fra hospitantens læringsmål 
 • Hospitanten forteller om sin hverdag i kommunen

Hva vi kan tilby deg som hospitant

Et innblikk i avdelingens tilbud innen utredning, diagnostisering og behandling, samt avdelingens arbeidsområde og kompetanse. Dette formidles til hospitanten ved å delta på seksjonens daglige rutiner, møter og pasientaktiviteter.

Hva vi trenger å vite om deg som hospitant

 • Hvilke arbeidsområder du har på din arbeidsplass
 • Din kompetanse.
 • Dine og arbeidsgivers mål for hospiteringen. (se søknadsskjemaet (docx))

Behandlings- og tjenestetilbud

 • Avdelingen samarbeider med prosjektet "Tematisk område psykose (TOP), forskning på psykoselidelser. Vi deltar i underprosjektet "Sosialkognitiv trening"
 • Utredning, diagnostisering, behandling, stabilisering før utskrivning til DPS eller hjemstedskommune/bydel
 • Medikamentell behandling.
 • Miljøterapi. Bruk av Early recognition methode (ERM)
 • Samtaleterapi og støttesamtaler
 • Gruppesamtaler
 • Familie- og pårørende samtaler
 • Åpen dialog i nettverkssamtaler  

Pasient- og brukergrupper

Avdelingen tar imot pasienter fra 18 år, med psykoseproblematikk og alvorlig psykisk lidelse.

Pasientkategorier

 • Pasienter med psykoseproblematikk.
 • Rus og alvorlig psykisk lidelse ( ROP)
 • Sikkerhetspasienter, pasienter med forhøyet voldsrisiko og psykose.
 • Pasienter som er dømt til behandling i psykisk helsevern.

Type faggrupper, kompetanse etc.

På hver seksjon er det ansatt sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, med og uten videreutdanning i psykisk helsearbeid, i tillegg til aktivitører, ergoterapeut og sosionom. På behandlersiden er det i tillegg til avdelingsoverlege, overlegestillinger for psykiatere, psykologspesialister / psykologer og stillinger for leger i spesialisering. Fysioterapeut og prest er felles for hele avdelingen.

 Avdelingen har ukentlig veiledning for de ansatte. Kollegaveiledning annen hver uke for miljøpersonalet. Tverrfaglig veiledningsgruppe, som tar opp etiske problemstillinger rundt uformell og formell bruk av tvang. Møtes annen hver uke.

Målsettinger for behandlings- og tjenestetilbudet

Avdelingen skal tilby behandling av god kvalitet, gjennom brukermedvirkning og kompetente medarbeidere. Pasienter skal gjennom behandlingen oppnå best mulig helse, og skrives ut til et tilrettelagt tilbud i hjemkommune / bydel.

Viktige samarbeidspartnere

De fleste av pasienter er i behov av sammensatte tjenester og betydelige ressurser. Det kreves derfor en god samhandling med andre instanser i spesialisthelsetjenesten og pasientenes hjemkommuner. De fleste pasienter er i behov av oppfølging fra Distriktpsykiatrisk senter ( DPS ) etter utskriving.

Annen relevant informasjon

Avdelingen har gode parkeringsforhold rett ved hovedinngangen. Egen kantine og kjøkken.

Kontaktpersoner

Seksjon A: Jorunn Sørgård, 66 92 60 23
Seksjon B: Anne Nybakk Søberg,  66 92 60 48 
Seksjon C: Elin Annie Vollan ,  66 92 60 95
Seksjon for behandlere: Anna Marie Galambos  63 87 11 24

 
 

Les mer om avdeling spesialpsykiatri

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.