Styringsdata samhandling

Statistikkforum ble opprettet i 2015 for å etablere felles styringsdata for samhandlingen mellom kommuner og bydeler i sykehusets opptaksområde. Alle parter er representert i forumet som ledes av avdelingsleder Lars-Åge Møgster, analyseavdelingen Ahus.

Statistikkforum har jobbet for å finne datakilder som er tilgjengelig for alle. Kommunene i Vestregionen, Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst har utviklet en webløsning med samhandlingsdata kalt: Styringsportal Samhandling. Statistikkforum har besluttet at vi også skal bruke denne løsningen. Dataene i portalen hentes fra Norsk pasientregister, Statistisk sentralbyrå og Kommunedata, og omfatter perioden fra 2013 frem til nå.

Løsningen gir alle brukere mulighet til å følge bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune eller bydel. Her kan du sammenligne egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende.

Hvordan komme i gang?

Løsningen er tilgjengelig gjennom Microsoft sin PowerBI-løsing. Denne løsningen har til nå krevd at man blir gitt tilgang. Vi har erfart at mange kommuneansatte har problemer med å opprette brukere på PowerBI. Det er av den grunn mulig å få direkte tilgang til de seks rapportene som er utviklet ved å klikke på lenkene under.

Løsning krever at man setter seg inn i en del begreper samt navigeringsmuligheter. Statistikkforum har fokusert på å sikre god opplæring i bruken, slik at kommunene i stor grad selv, vil kunne ta frem tall de er interessert i. Løsningen er under utvikling og mindre feilrettinger og visningsendringer vil oppstå.

Rapporter

Rapport - Min kommune somatikk (powerbi.com)Rapport - Sammenlikning somatikk (powerbi.com)Rapport - Min kommune reinnleggelser (powerbi.com)Rapport - Sammenlikning reinnleggelser (powerbi.com)Rapport - Min kommune psykisk helse og rus (powerbi.com)Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus (powerbi.com)

Kontakt

Spørsmål og forespørsel for opplæring kan rettes til:

Lars-Åge Møgster 
Leder Statistikkforum
Epost: lars.age.mogster@ahus.no
Telefon: 991 51 874

Sonja Brugman
Sekretær Statistikkforum
Epost: sonja.brugman@ahus.no
Telefon: 915 76 024