HELSENORGE
Veiledning av en pasient

Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen

Vi understøtter klinikken og pasientbehandlingen ved å legge til rette for at helseforetaket praktiserer god samhandling og helsefremming, og ivaretar krav om likeverdige helsetjenester. Vi leder også arbeidet med å følge opp forpliktelsene Ahus har i samarbeid med kommune for å sikre gode og helhetlig helsetjenester til befolkningen i sykehusets opptaksområde.

Fant du det du lette etter?