HELSENORGE

Henvisningsrutiner

Alle autoriserte leger har henvisningsrett til sykehuset. I tillegg har enkelte andre yrkesgrupper begrenset henvisningsrett. Henvisninger kan sendes elektronisk og på papir.

Sykehuset har korte frister for å vurdere henvisninger og svare pasienten med tid for behandling. Med elektronisk henvisning unngår vi tida for vanlig postgang, og vi reduserer samtidig risikoen for å gjøre feil.

For enkelte behandlinger er det lagt ut sjekkliste for hva en må ha med i henvisningen. Denne informasjonen er knyttet til behandlingsinformasjon på vår nettside.

Behandlinger ved Ahus

Barnehabilitering

Henvisningsskjema - barnehabilitering Henvisningsskjema - Sitteklinikken

Barn og unges psykiske helsevern

Henvisning sendes fra lege eller barnevernsleder, og henviser må benytte henvinsingsskjema.

Henvisningsskjema (PDF)Forklarende hjelpetekster for henvisningsgrunner (PDF)

Aktuelle områder som skal dekkes i alle henvisninger (ikke uttømmende):

 • Lege-undersøkelse/vurdering
 • Beskrivelse av barnehage-/skole-/jobbfungering
 • Beskrivelse av hjemmesituasjonen
 • Vedlegg fødselsepikrise/helsestasjonsopplysninger for pasienter under 4 år
 • Konklusjon på kommunal tverrfaglig vurdering/drøfting
 • Beskrivelse av aktuelle kommunale hjelpetiltak, evt om dette bør igangsettes. Er IP aktuelt, oppgi evt. navn på koordinator
 • Vedlegg fra alle instanser som har vurdert/behandlet pasienten
 • Annet aktuelt i forhold til den enkelte pasient og familie

NB: For at BUP skal kunne vurdere henvisningen må det foreligge samtykke fra foresatte / ungdom over 16 år, jfr henvisningsskjemaet 

Henvisningen sendes til:

Akershus universitetssykehus 
Aktuell BUP poliklinikk (skriv inn navn på aktuell poliklinikk, BUP Follo, BUP Furuset, BUP Grorud, BUP Nedre Romerike eller BUP Øvre Romerike)
Postboks 1000, 1478 Lørenskog 

Henvisning sendes fra lege eller barnevernsleder, og henviser må benytte henvinsingsskjema.

Henvisningsskjema (PDF) Forklarende hjelpetekster for henvisningsgrunner (PDF)

Aktuelle områder som skal dekkes i alle henvisninger (ikke uttømmende):

 • Lege-undersøkelse/vurdering
 • Beskrivelse av barnehage-/skole-/jobbfungering
 • Beskrivelse av hjemmesituasjonen
 • Vedlegg fødselsepikrise/helsestasjonsopplysninger for pasienter under 4 år
 • Konklusjon på kommunal tverrfaglig vurdering/drøfting
 • Beskrivelse av aktuelle kommunale hjelpetiltak, evt om dette bør igangsettes. Er IP aktuelt, oppgi evt. navn på koordinator
 • Vedlegg fra alle instanser som har vurdert/behandlet pasienten
 • Annet aktuelt i forhold til den enkelte pasient og familie

NB: For at BUP skal kunne vurdere henvisningen må det foreligge samtykke fra foresatte / ungdom over 16 år, jfr henvisningsskjemaet 

Henvisningen sendes til:

Akershus universitetssykehus 
Aktuell BUP poliklinikk (skriv inn navn på aktuell poliklinikk, BUP Follo, BUP Furuset, BUP Grorud, BUP Nedre Romerike eller BUP Øvre Romerike)
Postboks 1000, 1478 Lørenskog 

Rus og avhengighet (ARA)

Her finner du alle dokumenter for henvisning til ARA i Word- og PDF-format:


Bildediagnostisk undersøkelse

Henvisningsskjema - bildediagnostisk undersøkelse Sjekkliste for MR-undersøkelse

Nukleærmedisinsk undersøkelse

Henvisningsskjema - nukleærmedisinsk undersøkelse Henvisningsskjema - PET/CT-undersøkelse

Pusterommet

Hvem kan henvises til Pusterommet?

 • Pasienter som er under kreftbehandling (her definert som større kirurgi, strålebehandling og kjemoterapi) og inntil 1 år etter behandlingen er avsluttet.
 • Palliative pasienter.
 • Kreftpasienter som er i fysisk stand til å delta på en tilrettelagt trening.
 • Pasienter som klarer å komme seg til trening/konsultasjoner på egenhånd.
 • Pasienter med adekvat kognitiv og psykisk fungering for samarbeid og gjennomføring av fysisk aktivitet.

Henvisningen skal inneholde

 • Hoveddiagnose.
 • Tidligere sykdommer.
 • Behandlingsforløp.
 • Kontraindikasjoner eller restriksjoner for fysisk aktivitet.
 • Henvisningsårsak.

Henvisningen sendes

Henvisningsmottaket
Akershus Universitetssykehus HF
Postboks 1000, 1478 Lørenskog
Merk henvisningen med Pusterommet


Fant du det du lette etter?