HELSENORGE

Likeverd og mangfold

Det er utarbeidet en egen langtidsplan for mangfold, likeverd og migrasjonshelse ved sykehuset, som legger føringer for arbeidet. Langtidsplanen retter seg mot pasienter og pårørende (for å sikre likeverdige behandling gjennom hele pasientforløpet), mot ledere og ansatte (for å sikre at ressursene i Ahus sitt mangfoldige arbeidsmiljø blir verdsatt og benyttet) og det organisatoriske/system-nivå (for å sikre forankring og oppfølging på foretaksnivå).

​Langtidsplan for mangfold, likeverd og migrasjonshelse 

​Langtids​plan mangfold, likeverd og migrasjonshelse 2022-2026

​Tiltaksplan vedlegg - langtidsplan mangfold, likeverd og migrasjonshelse

Tro- og livssynstilbud

Pasienters rett til likeverdige helsetjenester er grunnleggende viktig. Sykehuset har et eget tilbud om samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner, som et supplement til prestetjenesten. Ved behov for kontakt med samtalepartner eller ressursperson fra andre tros- og livssynssamfunn formidles dette gjennom prestetjenesten. Se mer informasjon på siden under.

Prestetjenesten ved Ahus

Vi har inngått et samarbeid med Oslo universitetssykehus om samtalepartnere for tro- og livssyn. Flere av disse kan utføre religiøse handlinger, og flere behersker minoritetsspråk.

oslo-universitetssykehus.no


Tolketjenester

Å tilby tolk ved behov er viktig for å kunne gi likeverdige helsetjenester og helsetjenesten har ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter uansett språk. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om rett til tolk

På helsenorge.no finner du også informasjon om rett til tolk, samt brosjyrer som er oversatt til en rekke språk.

Tolk i helsetjenesten (helsnorge.n​o)


Verktøy for å kartlegge tolkebehov for ukrainske pasienter

I forbindelse med krigen i Ukraina er det laget et verktøy for å kartlegge tolkebehov for evenentuelle ukrainske pasienter som kommer til norske sykehus. Kartleggingsverktøyet er på ukrainsk og russisk. 

Fant du det du lette etter?