Tjenester

Nyheter fra Diagnostikk og teknologi

 • 24.08.2018
  Ny måleenhet for HbA1c

  Den 30. september 2018 bytter laboratoriet måleenhet for HbA1c.

 • 24.08.2018
  Endring av analysemetode for vitamin D

  Fra og med 3. juli 2018 vil vitamin D bli analysert ved hjelp av en immunologisk metode i stedet for nåværende kromatografiske metode. Analysen blir dermed utført på samme instrument som de mest brukte klinisk kjemiske analyser.

 • 24.08.2018
  Næringsmidler fra Seksjon for behandlingshjelpemidler på Ahus

  Seksjon for behandlingshjelpemidler levere i økende grad næringsmidler på blå resept til hjemmeboende pasienter.

 • 24.08.2018
  Planlagte endringer ved hyppig gjentatt rekvirering av enkelte analyser

  Fokus på å redusere uhensiktsmessig rekvirering. I likhet med og på bakgrunn av erfaring fra flere andre norske sykehus har man ved medisinsk biokjemi, Ahus besluttet å implementere MRI for enkelte analyser.

 • 19.06.2018
  Viktighet av ID-sikring

  Laboratoriene mottar dessverre daglig prøver med mangelfull ID-merking eller manglende rekvisisjon/henvisning.

 • 19.06.2018
  Endring på elektroniske svar

  I forbindelse med oppfølgingen av nasjonale retningslinjer for adressering av elektroniske meldinger vil det bli endring på elektroniske svar innen medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi.

 • 19.06.2018
  Kurskveld

  Vi planlegger en kveld med faglig påfyll til høsten. Foreløpig plan for kvelden er tema innenfor infeksjonsimmunologi og antibiotikastyringsprogrammet.

 • 19.06.2018
  Papirutskrift av prøvesvar ved svangerskapsprøver

  Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi avvikler nå rutinemessig papirutskrift på infeksjonsimmunologiske blodprøver som tar under svangerskapet på alle gravide, etter avtale med fødeavdelingen på sykehuset.

 • 19.06.2018
  Fyll ut henvisning til radiologiske undersøkelser korrekt

  Informasjon som angis på henvisningen til radiologiske undersøkelser skal være utfylt med nødvendige kliniske opplysninger, og være tilpasset problemstillingen. Mangelfulle henvisninger kan bidra til forsinkelse i diagnostikk og behandling.

 • 14.06.2018
  Drop-in røntgen thorax og skjelett, Ski sykehus

  Bildediagnostisk avdeling, seksjon Ski, ønsker å tilpasse seg befolkningens behov. For pasienter med henvisning, tar vi i mot drop-in til røntgen thorax og skjelett i våre åpningstider.

 • 14.06.2018
  Opiatscreening i urin vil nå kunne detektere tramadol og oksykodon

  Fra april 2018 utvides tilbudet av screeninganalyser for rusmidler i urin med analysene tramadol og oksykodon.

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.