HELSENORGE

Bekkensenteret

Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus er et virtuelt kompetansesenter og et tverrfaglig forum som koordinerer utredning og behandling av pasienter med sammensatte og vanskelige tilstander knyttet til bekkenbunnen og organene i bekkenet.

Bekkensenteret ble opprettet i 2007 og er et samarbeid mellom Kirurgisk divisjon og Kvinneklinikken. Senteret har ingen egne lokaler eller resepsjon. I innkallingsbrevet vil det stå beskrevet hvilken avdeling du skal til.

Våre tjenester er rettet mot diagnostikk, forebygging og tverrfaglig behandling av pasienter med lidelser i bekkenet, basert på forskning og utvikling. Bekkensenteret er etablert som et kompetansetjeneste og for å ha en regional funksjon, men kan også vurdere henvisninger fra hele landet dersom det er ledig kapasitet.

Kompetanseoverføring gjøres ved e-læringskurs, hospitering, møter, seminarer og emnekurs.

Individuelt tilpasset behandlingstilbud

Målsettingen er å gi den enkelte pasient, med kompliserte, sammensatte problemer knyttet til bekkenbunnen og organene i bekkenet, et individuelt tilpasset og velkoordinert tverrfaglig utrednings- og behandlingstilbud. Tilbudet inkluderer alt fra pasientopplæring, biofeedback, medikamentell behandling til høyspesialiserte kirurgiske prosedyrer.

Tverrfaglig samarbeid

Senteret er basert på et tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper fra ulike avdelinger og gjennom ukentlige tverrfaglige møter drøftes kompliserte kasus og koordinering av behandlingstilbud.

Pasienten følges opp ved de respektive avdelingene:

 • urologi
 • gastroenterolog kirurgi
 • gynekologi
 • fysioterapi
 • nervologi
 • anestesiologi/smerteklinikk
 • psykiatri
 • radiologi
 • sosionom tjenester
 • lærings- og mestringssenteret

Drivkraft innen forskning og utvikling

Bekkensenteret skal være en drivkraft innen bekkenbunns forskning. Det tverrfaglige samarbeidet i senteret er inspirerende og gir store muligheter for utvikling og nye prosjekter. Senteret har jevnlig innovasjons- og forsknings møter og medarbeidere tilknyttet senteret har ansvar for flere forskningsstadier og master- og doktorgradsprosjekter.

Kvalitetsregister - underlivsprolaps

Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus har opprettet et medisinsk elektronisk kvalitetsregister for alle kvinner som opereres for underlivsprolaps hos oss. Ved å delta i kvalitetsregisteret bidrar du til at vi ved Kvinneklinikken bedre kan vurdere helsetilstanden og effekten av den kirurgiske behandlingen hos alle pasientene våre, inkludert deg.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Catherine J. Planke Teig på telefon 48 00 32 63 eller e-post chpl@ahus.no eller Ha Tuyet Mai på telefon 67 96 98 00.

Kvalitetsregister - tømmingsproblemer

Gastrokirurgisk avdeling ved Akershus universitetssykehus har opprettet et medisinsk kvalitetsregister for pasienter med tømmingsproblemer. Ved å delta i kvalitetsregisteret bidrar du til at vi ved Gastrokirurgisk avdeling bedre kan vurdere helsetilstanden og effekten av behandlingen hos alle pasientene våre, inkludert deg.

Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Catherine J. Planke Teig på telefon 48 00 32 63 eller e-post chpl@ahus.no.


Utredning og behandling

Tilbudet inkluderer pasientopplæring, biofeedback, medikamentell behandling og høyspesialiserte kirurgiske prosedyrer.

Utredning:

 • Urinlekkasje (urininkontinens)
 • Avføringslekkasje (analinkontinens)
 • Forstoppelsesproblemer (obstipasjon/defekasjonsproblemer)
 • Fistler
 • Framfall av rectum (rectumprolaps)
 • Sprekk i endetarmslimhinnen (fissur)
 • Framfall av skjede/livmor
 • Impotens (nevrogene dysfunksjoner)
 • Dysfunksjoner i nedre urinveier (smertefull blære-syndrom BPS, prostatitt)
 • Seksuell dysfunksjon

Konservativ behandling:

 • Bekkenbunnstrening
 • Elektrostimulering ved urininkontinens og fekal inkontinens
 • Smerteklinikk
 • Pessarringbehandling av prolaps
 • Defekasjonsproblemer
 • Kostholdsrådgiving
 • Blæretrening

Medikamentell behandling:

Kirurgisk behandling:

 • Rekonstruksjon av analsfinkter og bekkenbunnsplastikk
 • Sakral nervemodulering (SNM)
 • Operasjoner for urinkontinens hos kvinner
 • Operasjoner med urindeviasjon
 • Vaginale og laparoskopiske prolapsoperasjoner
 • Prolapsoperasjoner med obturatornett
 • Operasjoner for rectum- og analprolaps
 • Fistelkirurgi

Nyttige lenker for bekkebunnsdysfunksjoner

Norsk forening for personer med urologisk sykdommer og inkontinens (nofus.no) Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (kib.helsekompetanse.no) European Association of urology (uroweb.org) International Continence Society (ics.org) International Painful Bladder Foundation (painful-bladder.org)

Henvisning

Bekkensenteret har en regional funksjon, men kan vurdere henvisninger fra hele landet  ved ledig kapasitet. Pasienter må være henvist fra fastlege eller spesialister i eller utenfor sykehus.

Henvisningen sendes til aktuell avdeling ved Akershus universitetssykehus og merkes "Bekkensenteret kasus".

Henvisningen skal inneholde:

 • Fullstendig sykehistorie, inkludert anamnese, symptomer, kliniske funn og tidligere operasjoner
 • Resultatbeskrivelse av gjennomførte utredninger og undersøkelser
 • Operasjonsbeskrivelser
 • Tidligere rettighetsvurderinger med dato

Fekal inkontinens

Tømmingsproblemer, genitalt eller rektalt prolaps, koloskopi, kostanamnese, medikamenter.

Urininkontinens

Drikke- og miksjonsliste, antall fødsler, eventuelt framfall, blæretrening og medikamenter.

Genitalt prolaps

Drikke- og miksjonsliste, antall fødsler, inkontinens eller tømmingsplager, blæretrening og medikamenter.

Anal inkontinens og tømmingsvansker

For pasienter som henvises med hovedsymptom avføringsinkontinens, forstoppelse, tømningsvansker, prolaps og lignende, forutsettes det at pasienten (i den grad det er indisert) er kolonutredet (med koloskopi, alternativt kolonrøntgen) for at maligne sykdommer og IBD er utelukket. Bakgrunnen for dette er at mange pasienter først kommer til vurdering og behandling hos en stomi-/inkontinenssykepleier før de eventuelt kommer til en gastrokirurg.

Pasienter med inkontinens og tømmingsvansker bør det foreligge en kostanamnese, og indiserte kostreguleringstiltak bør være forsøkt. Konservativ behandling med for eksempel ViSiblin, eventuelt kombinert med Loperamid, bør også ha vært forsøkt. Vi anbefaler også pasienter med tømmingsvansker å forsøke dotrening før henvisning.

Urininkontinens og genitalt prolaps

Pasienter med urininkontinens, stressinkontinens og genitalt prolaps (cystocele, rectocele og vaginalt prolaps) bør ha forsøkt bekkenbunnstrening, livsstilsendringer som røykeslutt og vektnedgang, samt visse medikamenter (for eksempel østrogen). Pasienter med overaktiv blære bør har prøvd blæretrening, livsstilsendringer som røykeslutt og vektnedgang, eventuelt medikamenter (for eksempel antikolinergika).

Leger og annet helsepersonell som ønsker oversikt over fysioterapeuter som behandler pasienter med bekkenbunnsplager, kan kontakte Catherine J. Planke Teig på chpl@ahus.no.

 

Kontaktinformasjon
Fant du det du lette etter?