Laboratoriet

Laboratorietjenester

Vi utfører laboratorieanalyser innen immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, patologi, biopsi, cytologi, mikrobiologi og smittevern.

​​Laboratoriehåndbøker​

​Laboratoriehåndboka​ (ekstern lenke) Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi (brukerhandboken.no)

Testing for SARS-CoV-2

Rekvirenter som har elektronisk svarrapport vil få svarrapporten så snart analyseresultatet foreligger. For pasienter med norsk fødselsnummer eller D-nummer, blir prøvesvar tilgjengelige på helsenorge.no så snart prøven er ferdig analysert.

Rekvisisjoner

Prøvetaking

Prøvetakin​​g, Nordbyhagen

Prøvetaking, Ski sykehus

Prøvetaking, Kongsvinger sykehus

Bestilling av prøvetakingsutstyr

Varebestillinger gjelder kun prøvetakingsutstyr som benyttes for analyse ved Akershus universitetssykehus.

Bestillingsskjema for laboratoriemateriell skal fylles ut og sendes inn (klikk: "Send inn" i skjemaet).

Bestillingskjema for laboratoriemateriell (PDF)

Prøvemateriale

Cytologi (ekstern lenke) Histologisk undersøkelse (ekstern lenke)

Postforsendelse av prøver til laboratoriene

Posten Norge AS har slått sammen A og B post, og forsendelsestiden er 2-3 dager. Ved forsendelse av biologisk materiale anbefaler vi at du benytter tjenesten "Bedriftspakke-ekspress over natt".

Alle prøver må leveres ved et postmottak (postkontor, post i butikk eller landpostbud). Postkasser kan ikke benyttes.

Vanlig postforsendelse av prøver behandles som "Pakke til postkasse"

Garantert levering innen 3 virkedager.
Postadresse: Laboratoriene B304, Akershus universitetssykehus HF, PB 1000, 1478 Lørenskog

Postforsendelse med "Bedriftspakke-ekspress over natt"

Leveres direkte til laboratoriet, med garantert levering neste dag.
Sjekk eget postmottak for innleveringsfrist, for sentrale steder er dette cirka klokken 15:00 - 16:00

Leveringsadresse: Laboratoriene B304, Akershus universitetssykehus HF, Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen.
Leveranser på lørdager må merkes med "Telefonnummer 67 96 41 30".

Forespørsler rundt prøveforsendelse kan sendes til lab@ahus.no.

Akkreditering av laboratoriene

  • Mikrobiologi og smittevern
  • Immunologi og transfusjonsmedisin
  • Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (midlertidig suspendert)
  • Patologi
Akkrediteringsdokument for Test 191 (akkreditert.no)

NOKLUS

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) er en ideell landsomfattende organisasjon som tilbyr tjenester innen kvalitetsforbedring til all medisinsk laboratorievirksomhet i Norge.

Legekontor, sykehjem og andre helseinstitusjoner får blant annet hjelp til intern og ekstern kvalitetskontroll, valg av utstyr og annen laboratorierådgivning.

Veiledningen skjer ved besøk hos deltakerne, kurs og per telefon. Det lokale arbeidet ivaretas av laboratoriekonsulenter som er bioingeniører med spesialkompetanse og legespesialist.

Lese mer på noklus.no

Svartider

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (ekstern lenke)

Personvernerklæring for datasystemer som brukes på laboratoriene og Bildediagnostisk avdeling

Personvernerklæring for datasystemer (PDF)

Kontaktinformasjon

Laboratoriet, Ahus Nordbyhagen

Telefon: 67 96 12 00 | mandag – fredag kl. 08.00-19:00
Patologisk avdeling: 67 96 12 70 eller 67 96 70 71
Epost: lab@ahus.no 

Laboratoriet, Kongsvinger sykehus

Telefon: 62 88 70 98 | mandag – fredag kl. 08-15:00

Laboratoriet, Ski sykehus

Telefon: 64 85 65 31 | mandag – fredag kl. 08:00-15:30

Faglig rådgivning fra lege

Mikrobiologi: 67 96 94 12
Medisinsk biokjemi: 468 23 138
Allergi/Immunologi: 902 96 781

Praktisk rådgiving for primærhelsetjenesten

Praktisk rådgivning: 67 96 94 57

Fant du det du lette etter?