HELSENORGE

Nasjonalt referanselaboratorium for humant papillomavirus (HPV)

Akershus universitetssykehus, Mikrobiologi og smittevern avdeling, har hatt nasjonal referansefunksjon for HPV siden 2007. Referansefunksjonen er organisert under Seksjon for forskning og utvikling.

En av funksjonene til referanselaboratoriet er referansediagnostikk og vi er til enhver tid behjelpelige med verifisering av prøvesvar påvist ved andre laboratorier. Vi bistår også med supplerende analyser, som for eksempel HPV-genotyping. Flere HPV-metoder vil da kunne benyttes.   

Laboratorier som ønsker bistand med prøver kan ta kontakt med fagansvarlig ved referanselaboratoriet. Dette gjelder også ved ønske om samarbeid ved forskningsprosjekter.

HPV-analyse ved referanselaboratoriet (PDF)

Hovedoppgaver

 • Referansediagnostikk
 • Etablering av ulike metoder for påvisning og genotyping av HPV til bruk i diagnostikk og forskning
 • Opprettholde høy kompetanse på områdene screening, diagnostikk og vaksine
 • Opprettholde en samling av HPV-plasmider og cellelinjer
 • Vitenskapelig råd og støtte
 • Samarbeid og forskning
Krav til laboratorier med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi (helsedirektoratet.no)

Faglig bakgrunn

Høst 2021: Under oppdatering.

Analysemetoder

Cobas HPV test (Roche Diagnostics)

Påvisning av HPV-DNA fra 14 høy-risiko typer (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).

Genotyping av HPV16 og 18.

Luminex (in house, adaptert fra WHO HPV-referanselaboratoriet i Stockholm)

Påvisning og genotyping av HPV-DNA fra 37 HPV-typer:

 • Høy-risiko: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66
 • Lav-risiko: 6, 11, 40, 42, 43, 54, 61, 70, 81, 89
 • Intermediate risk (limited documentation): 26, 53, 68, 73, 82
 • Unknown risk: 30, 67, 69, 74, 83, 86, 87, 90, 91

Hybrid Capture II (Qiagen)

Påvisning av HPV-DNA fra 13 høy-risiko typer (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68).

Ikke genotyping.

Amplicor HPV DNA test (Roche Diagnostics)

Påvisning og genotyping av HPV DNA fra 13 høy-risiko HPV-typer (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68).

Linear Array (Roche Diagnostics)

Påvisning og genotyping av HPV DNA fra 37 høy-risiko og lav-risiko HPV-typer.

AnyPlex II HPV28 Genotyping Assay (Seegene/Bergman Diagnostika AS)

Påvisning og genotyping av HPV DNA fra 28 HPV-typer 

 • Høy-risiko: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66
 • Lav-risiko: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 81, 89
 • Intermediate risk (limited documentation): 26, 53, 68, 73, 82
 • Unknown risk: 69

PreTect HPV-Proofer (NorChip AS)

Påvisning og genotyping av E6/E7 mRNA fra 5 høy-risiko typer (HPV 16, 18, 31, 33, 45).

In-house real-time PCR

Påvisning og genotyping av et utvalg HPV-typer ved bruk av primere mot E6/E7.

Neste generasjons sekvensering (NGS): Påvisning av alle HPV genotyper. Utføres i samarbeid med bioinformatiker ved Kreftregisteret.

Livmorhalsprogrammet

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (kreftregisteret.no) Nasjonale retningslinjer for HPV-test i sekundærscreeningen (kreftregisteret.no) HPV-test i primærscreening (kreftregisteret.no)

Vaksineovervåking

Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet for jenter i 7. klasse i 2009. Det ble samtidig stilt krav fra Helse og omsorgsdepartementet om en tett oppfølging av dekningsgrad, bivirkninger og effekt.

Overvåking av dekningsgrad og bivirkninger er regulert gjennom SYSVAK-registerforskriften (20. juni 2003 nr. 739). Etter forskriftsendring fra 1. juli 2014, er overvåking av HPV-vaksinens effekt hjemlet i   MSIS-forskriften (fhi.no). Vevsblokker (biopsi eller konus) fra kvinner behandlet for forstadier til livmorhalskreft eller livmorhalskreft kalles inn og undersøkes for HPV. Resultater med påviste HPV-genotyper overføres fra Ahus til MSIS-registeret fire ganger i året.

Mer informasjon om HPV i MSIS (fhi.no)

Kontaktinformasjon

Irene Kraus Christiansen

Fagansvarlig
Telefon: 67 96 69 06 / 67 96 46 73
Epost: irene.kraus.christiansen@ahus.no

Anita Blomfeldt

Seksjonsleder FoU
Tlf: 67 96 81 49
E-post: anita.blomfeldt@ahus.no

Kristiane Søreng

Overingeniør/forsker
Tlf: 67 96 46 73
Epost: kristiane.soreng@ahus.no​

Gro K. Presthus

Overingeniør
Tlf: 67 96 46 73
Epost: gro.kummeneje.presthus@ahus.no​​


English website under construction - coming soon.
In the meantime, feel free to contact us if you have any questions.

Høst 2021: Siden er under oppdatering

Fant du det du lette etter?