HELSENORGE

Felles publisering av metodebøker

Den 1. november lanseres nettstedet metodebok.no og appen Metodebok. Her finnes nærmere 40 metodebøker, retningslinjer og veiledere som er utviklet av helseforetak i og utenfor Helse Sør-Øst, Den norske legeforening og Helsedirektoratet med flere.

Helseforetakene i Helse Sør-Øst har uttrykt behov for å gjøre metodebøker og fagprosedyrer lett tilgj​​engelige slik at de enklere kan deles på tvers av foretak. Nettstedet er slik tilpasset visning for PC og mobil, og appen er gjort tilgjengelig også i frakoblet modus.

- Publisering av metodebøker er ledd i arbeidet med å redusere uønsket variasjon mellom foretakene, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Jan Frich. Det gjøres mye viktig arbeid med å utarbeide og vedlikeholde prosedyrene. Når disse nå kan deles mellom sykehus og fagpersonell, vil det harmonisere klinisk praksis og også heve kvaliteten, sier han.

Helse Sør-Øst RHF har det regionale ansvaret for forvaltningen av løsningen. Metodebøkene er produsert og oppdatert av ulike redaksjoner i helseforetak og organisasjoner. Nettstedet er nasjonalt og spesielt utarbeidet for helsevesenet, men alle kan bruke det uten vederlag og innlogging. Det er planer om å inkludere flere metodebøker de nærmeste årene. 

Metodebøkene er tilgjengelig via nettstedet metodebok.no fra PC eller mobil. Appen kan lastes ned fra Google Play eller App Store ved å søke på metodebok.