HELSENORGE

Forskningsgruppe for anestesi, smerte- og intensivmedisin

Anestesiologisk forskningsgruppe skaper ny kunnskap om kroppens funksjon i normalsituasjonen, under anestesi og kirurgi, og ved kritisk sykdom. Vi vurderer effekter av avansert medisinsk–teknisk utstyr som respiratorer og operasjonsroboter, utvikler og kvalitetssikrer smertebehandling og intensivmedisinske tiltak, og undersøker hvordan kognitiv funksjon påvirkes av sykdom, kirurgi og medikamenter.

​Fagfeltet anestesiologi består av anestesi, intensivmedisin, kritisk akuttmedisin og smertemedisin, og utføres av anestesileger og spesialkompetente sykepleiere. Våre oppgaver inkluderer behandling av akutte og kroniske smerter, narkose og nerveblokkader, luftveissikring og mekanisk ventilasjon, og diagnostikk og behandling ved alvorlig lungesvikt, hjertestans, sviktende hjertefunksjon, store blødninger, kritiske infeksjoner (sepsis), lever- og nyresvikt. Avdelingens forskningsprofil er tilsvarende bred og tverrfaglig. Våre metoder strekker seg fra molekylære teknikker og dyreforsøk til praktisk pasientnær forskning, randomiserte kliniske studier og statistisk analyse av store pasientmaterialer.​​

Samarbeidspartnere

 • Avdeling for anestesiologi OUS, Seksjon Ullevål og seksjon Rikshospitalet
 • Gruppe for human sirkulasjonskontroll (CIRCON), Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
 • Avdeling for Biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
 • Anestesiavdelingen, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • OsloMet
 • Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ahus
 • Øre- Nese- Hals-avdelingen Ahus
 • Kvinneklinikken Ahus
 • Ortopedisk Klinikk Ahus
 • Senter for medisinsk simulering – SimAhus 


​​Forskningsprosjekter

 • Cardiorespiratorisk kompensasjon ved stor blødning – effekter av lav og svært høy omgivelsestemperatur
 • Cerebral sirkulasjon og nevrokognitiv påvirkning ved laparoskopisk robotkirurgi
 • Clinical Investigation into the Analgesic Effects of Remifentanil in Children Undergoing Tonsillectomy
 • Epidural smertelindring under fødsel: Medikamentsammensetning og doseringsregime
 • Medisinsk etikk: Samtykkekompetanse hos kritisk syke pasienter
 • proACT, NEWS og MiG – betydning av team-kommunikasjon for pasientsikkerheten 
 • Effekt av morfin og ketamin på overlevelse og nevrokognisjon etter in-hospital hjertestans
 • Nerveblokkader ved kneprotesekirurgi: Postoperativ analgesi, mobilisering og liggedøgn
 • Nerveblokkade ved fractura colli femoris – ultralydveiledet eller blind teknikk
 • Erfaringer med langtids sentralvenøse katetre hos pasienter med kronisk sykdom 
 • Multisenterstudier
 • Carbetocin Myocardial Trial: multisenterstudie med Oslo Universitetssykehus
 • The CAPTAIN study: A multicentre observational and exploratory study on community acquired pneumonia and trauma induced ARDS ​

​Kontaktinformasjon​

Signe Søvik, professor og gruppeleder.
E-post: signe.sovik@ahus.no


Medlemmer av forskningsgruppen

Signe Søvik 

Akademisk grad

MD PhD 

Stilling
Professor og gruppeleder

Fagområde

Respirasjons- og sirkulasjonsfysiologi og biostatistisk modellering 

Epost

signe.sovik@ahus.no

Tom Giedsing Hansen

Akademisk grad

MD PhD

Stilling

Professor II

Fagområde

Barneanestesi, nevrotoksisitet og farmakologiske effekter av anestesimidler, systemforbedring i anestesi-utdannelse

E-post

t.g.hansen@medisin.uio.no

Agata Sandmo

Akademisk grad

MD

Stilling
LIS anestesi og universitetslektor UiO) 

Fagområde
Respirasjons- og sirkulasjonskontroll ved stor blødning – temperaturpåvirkning

William James Morton

Akademisk grad

MD

Stilling
Overlege Anestesi og PhD stipendiat 

Fagområde
Barneanestesi, farmakodynamiske studier og postoperative smerte

Janus Adler Hylderbrandt

Akademisk grad

MD PhD

Stilling
LIS Anestesi og Post Doc

Fagområde
Hjerte- og sirkulasjonsfysiologi og cerebral sirkulasjonsregulering

Maria Skytioti

Akademisk grad

MD PhD

Stilling
LIS Anestesi og Post Doc

Fagområde
Cerebral sirkulasjonsregulering

Sjur Hansen Tveit

Akademisk grad

MD

Stilling

LIS Anestesi og PhD stipendiat 

Fagområde

Hjertefysiologi og cerebral sirkulasjonsfysiologi

Lill Anette Øien

Akademisk grad

MD

Stilling

LIS Anestesi og prosjektmedarbeider

Fagområde

Nevrokognitiv testing

Fredrik Nordum 

Akademisk grad

MD

Stilling

LIS Anestesi og prosjektmedarbeider 

Fagområde

Celebral sirkulajonsregulering

Ane-Victoria Idland

Akademisk grad

MD PhD 

Stilling

LIS Anestesi og prosjektmedarbeider

Fagområde

Cerebrale biomarkører

Felix Haidl

Akademisk grad

MD

Stilling

Overlege og PHD stipendiat

Fagområde 

Smertebehandling til fødene

Jørgen Dahlberg

Akademisk grad

MD

Stilling

Overlege og PHD stipendiat

Fagområde

Klinisk samtykkekompetanse hos kritisk syke

Gunnhild Øverland

Akademisk grad

MD PhD

Stilling

Veileder

Fagområde

Biomarkører I sepsis, akuttmedisinske team

Astrid Marie Berg

Akademisk grad

Cand. Nurs 

Stilling

Intensivsykepleier og PhD stipendiat

Fagområde

Akuttmedisinske team, medisinsk kommunikasjon

Vladimir Brüggeman

Akademisk grad

MD PhD

Stilling

Overlege Anestesi og Post Doc

Fagområde

Medikamenteffekter på overlevelse etter hjertestans

Hege Kristin Krippendorf

Akademisk grad

Masterstudent

Stilling

Anestesisykepleier

Fagområde

Perioperative nerveblokkader

Ola Hoel Johannesen

Stilling

Anestesisykepleier og PhD stipendiat 

Fagområde

Preoperative nerveblokkader – effekt av prosedyreteknikk

Gitte Lise Olsen

Akademisk grad

Masterstudent

Stilling

Anestestisykepleier

Fagområde

Langtids intravenøse katetre

Hanne Helene Johnsen

Akademisk grad

MD

Stilling

Overlege og lokal prosjektleder Carbetocin-studien

Marte Morin Jørgensen

Akademisk grad

MD

Stilling

LIS Anestesi og prosjektmedarbeider Carbetocin-studien

Maria Kristine Ravn 

Akademisk grad

MD

Stilling

Overlege og lokal prosjektleder SQUEEZE

Elisavet Karkala 

Akademisk grad

MD

Stilling

Overlege og lokal prosjektleder SQUEEZE

Per Martin Bådstøløkken

Akademisk grad

MD

Stilling

Overlege
Fant du det du lette etter?