Brukermedvirkning i forskningsprosjekter

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble i 2015 nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i forskning utviklet og forankret i de fire RHFene.

For å operasjonalisere de nasjonale retningslinjene og for å standardisere brukermedvirkningen på Ahus, har Felles forskningsutvalg Ahus/UiO (FFU) i mars 2016 besluttet å videreføre de interne rutinene fra piloteringen høsten 2015. Forskerne blir tilbudt en vurdering av Brukerutvalget på Ahus i hensyn til:

  • Hvordan og i hvilke deler av prosjektet brukermedvirkning kan være formålstjenlig
  • Eventuell nominasjon av relevante brukerrepresentanter med den nødvendige kunnskapen og erfaringen
  • Habilitetsvurdering av potensielle brukerdeltagere

Disse vurderingene, som vil bli behandlet fortløpende i Brukerutvalget, vil skje i samarbeid med forskeren. Skulle det være uenighet om hva som sikrer best brukermedvirkning vil prosjektleder, som ansvarlig for prosjektet ta avgjørelsen. Det er også prosjektleders og ikke Brukerutvalgets ansvar at brukermedvirkningen som ansees som formålstjenlig faktisk skjer.
Brukerrepresentant i prosjekt må ha reell medvirkning og involveres så tidlig som mulig i forskningsprosessen.

I etablering av nye forskningsprosjekter fyller prosjektleder ut skjema (all informasjon kan hentes fra prosjektbeskrivelse/protokoll) og sender dette på epost til Karin Vassbakk (Karin.Anne.Vassbakk@ahus.no ). Det er viktig at prosjektleder kontakter brukerutvalget i god tid før søknadsfrist til eksterne finansieringskilder.

Skjema for vurdering av brukermedvirkning i forskningsprosjekter (doc) Nasjonale retningslinjer​ (PDF)Veileder for brukermedvirkning i helseforskning (PDF) Strukturert brukermedvirkning (PDF)Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst (helse-sorost.no)
Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.