Datafangst​

Analyseavdelingen er et serviceorgan for forskere på Ahus og UiO. Vi hjelper til med datainnsamling, datauttrekk og sikker lagring av forskningsdata.

Ønsker du hjelp må prosjektet ha nødvendige søknader og godkjenninger i orden.

Hva kan vi tilby?

Sikker lagring av forskningsdata og data til kvalitetsprosjekter

Prosjektleder for forskningsprosjektet har det daglige ansvaret for oppbevaring av aktive forskningsdata. Rutinene for oppbevaring av aktive forskningsdata gjelder både fysisk og elektronisk lagring.

Aktive forskningsdata kan oppbevares så lenge en gyldig godkjenning fra REK foreligger. Prosjekter som ikke faller inn under helseforskningsloven trenger godkjenning fra PVO eller datatilsynet. Når prosjektet er avsluttet skal rutine for avslutning av forskningsprosjekt følges.

Vi oppfyller lovens krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata gjennom tilgangsstyrt forskernettløsning. Du kan få filservere for lagring av prosjektdata på sikker eller intern sone.

Elektronisk lagring på Ahus

Alle forsknings -, kvalitets - og studentprosjekter ved Ahus skal lagre sine data på forhåndsdefinert område i forskernettløsningen. Hvert prosjekt får tildelt eget tilgangsstyrt prosjektområde på sikker eller intern sone. Prosjektleder bestemmer hvem som får tilgang til området.

Analyseavdelingen forvalter forskernettløsningen og oppretter prosjektområder for sikker lagring av forskningsdata. For bestilling av prosjektområde må du fylle ut skjema under. 

Bestilling av prosjektområde (Word)

Elektronisk lagring utenfor institusjonens dedikerte områder

Ahus har inngått avtale med Tjenester for sensitive data (TSD) som gir forskere ved UiO, UH-sektoren, universitetssykehusene og andre forskningsinstitusjoner mulighet til å håndtere og lagre vitenskapelige data.

Les mer om TSD

Lagring av biobankmateriale

Oppbevaring av humant biobankmateriale er spesielt regulert.

Les mer om biobank

Fysisk lagring

Ved lagring av fysiske dokumenter uten anonymisering av persondata, skal dokumentene oppbevares nedlåst. Kun definert brukergruppe skal ha tilgang. Rommet som benyttes til lagring av fysiske data skal låses når du forlater det.

Datauttrekk og datakobling

Vi hjelper med å hente ut data fra elektroniske pasientsystemer som for eksempel Dips, Partus, RIS/PACS og Metavision. Data fra flere kilder kan kobles sammen. Dataene leveres i SPSS eller Excel format til prosjektets lagringsområde. 

Datainnsamling

Innsamling av data skjer ved bruk av elektronisk spørreskjema. Ved andre behov kan vi bistå med utvikling av access-databaser for registrering. 

Kontaktinformasjon

Epost: datafangst@ahus.no.

 

Fant du det du lette etter?

Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.